dimecres, 7 de novembre de 2018

Nota de servei


L'adreça-e de l'editorial que va publicar el diccionari ha canviat. Ara és:


Si el voleu adquirir, a la pàgina que obrireu, heu de fer clic a "Autors", escriure-hi "Ramon Ferrerons" i, a la nova pàgina, cap avall, es mostren les imatges de tots dos volums. Primer heu de fer clic a la primera i demanar-lo, a continuació, a l'altra i demanar-lo també (o us quedareu a mitges).

Cap comentari:

Publica un comentari